Paneller

Panel – Türkiye’de Turizm Dergileri

19 Ekim 2018, 15.30 – 17.00

Başkan: Nazmi Kozak, Baş editör, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi

Konuşmacılar:

Beykan Çizel, Editör, Advances in Hospitality & Tourism Research

Atilla Akbaba, Editör, International Journal of Contemporary Tourism Research

Muhsin Halis, Editör, Turizm ve Araştırma Dergisi

Çağıl Hale Özel, Editör, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi