Konu Örnekleri

Not: Kongrede sunulacak çalışma konularına ilişkin örnekler aşağıda yer almaktadır. Kongreye aşağıdaki veya benzer konulardaki çalışmaları ile katılacaklara karşılıksız danışmanlık ve yönlendirme desteği verilecektir. Destek taleplerinizi “engin@anatoliajournal.com” adresinden tarafımıza ulaştırabilirsiniz.

1. Prof. Dr. Hasan Olalı hakkındaki çalışmalar (kitapları, turizm alanına getirdiği yenilikler, vb.)
2. Prof. Dr. Hasan Olalı hakkındaki izlenimler (eğitimci, yönetici ve danışman kişiliği vb.)
3. Prof. Dr. Hasan Olalı’nın yetişmesine katkıda bulunduğu akademisyenler
4. Prof. Dr. Hasan Olalı’nın yönettiği tez çalışmaları
5. Ege Üniversitesi Turizm Enstitüsü (Kurum tarihi çalışması)
6. Turizm alanındaki ders kitapları ve gelişimi (1960-2017)
7. Akademik turizm eğitiminde kurumsallaşmanın gelişimi((1965-2017)
8. Akademik turizm bölüm ve programlarında müfredat gelişimi ve değişimi
9. Akademik turizm okul, fakülte ve bölüm/programlarında yönetici profili ve gelişimi (1965 – 2017)
10. Turizm alanındaki lisansüstü tez çalışmalarının gelişimi
11. Turizm alanındaki bilimsel/akademik süreli yayınlar (1960-2017)
12. Turizm alanındaki lisans düzeyindeki akademik kurumlar ve gelişimi (1960-2017)
13. Turizm alanındaki önlisans düzeyindeki akademik kurumlar ve gelişimi (1960-2017)
14. Turizm alanındaki yüksek lisans düzeyindeki akademik kurumlar ve gelişimi
15. Turizm alanındaki doktora düzeyindeki akademik kurumlar ve gelişimi
16. Turizm alanındaki bilimsel kongreler ve gelişimi
17. Akademik kongreler üzerine etkinlik tarihi çalışmaları
18. Turizm alanındaki makalelerin gelişimi (Konu, yöntem ve kurumsal gelişimleri)
19. Turizm alanına katkıda bulunan öncü akademisyenler ve katkıları
20. Turizm alanındaki araştırmaların gelişimi (1960-2017)
21. Kuşaklar itibariyle turizm alanındaki akademisyenler, etkileşimleri, farklılıkları, alana katkıları
22. Turizm alanındaki akademik araştırma merkezleri ve vakıfların etkinlikleri
23. Türkiye kaynaklı yayınların (kitap, makale ve bildiri)dünyadaki gelişimi
24. Türk turizm araştırmacılarının dünyadaki yeri ve gelişimi
25. Dönemler itibariyle Türkiye’deki turizm araştırmalarının gelişimi (1980 öncesi, 1981-1990 arası, 1991-2000 arası, 2001-2010 arası ve 2011 ve sonrası vb.)
26. Turizm alanında yayın yapan yayınevleri ve yayınları, alana katkılarının değerlendirilmesi
27. Turizm alanındaki mesleki/sektörel süreli yayınlar
28. Akademik çalışmaların gelişimine katkıda bulunan sektörel etkinlikler, yayınlar, çalışmalar
29. Turizm alanındaki ihtisas kütüphanelerin kurumsal tarihleri
30. Turizm alanındaki doçentlik sınavları ve sorunlar
31. Turizm alanına iz bırakan kişiler
32. Turizm alanında iz bırakan araştırmalar
33. Turizm alanındaki iz bırakan kitaplar