Yürütme Kurulu

Metin Kozak

 

Metin KOZAK, DEÜ Foça Turizm Fakültesi

Aslı Özen

 

Aslı ÖZEN DE HAAS, DEÜ Foça Turizm Fakültesi

Özay Yıldız

 

Özay Emre YILDIZ, DEÜ Foça Turizm Fakültesi

Nil Sonuç

 

Nil SONUÇ, DEÜ Foça Turizm Fakültesi

Nazmi Kozak

 

Nazmi KOZAK, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi

Engin Bayraktaroğlu

 

Engin BAYRAKTAROĞLU, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi

Gözde Yılmazdoğan

 

Gözde TÜRKTARHAN, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Çağdaş Aydın

 

Çağdaş AYDIN, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ceren Aydın

 

Ceren AYDIN, Anadolu Üniversitesi