deneme

Metin KOZAK, DEÜ Foça Turizm Fakültesi

Yusuf GÜMÜŞ, DEÜ Foça Turizm Fakültesi

Aslı ÖZEN DE HAAS, DEÜ Foça Turizm Fakültesi

Özay Emre YILDIZ, DEÜ Foça Turizm Fakültesi

Nil SONUÇ, DEÜ Foça Turizm Fakültesi

Nazmi KOZAK, DEÜ Foça Turizm Fakültesi

Engin BAYRAKTAROĞLU, Anadolu Üniversitesi Turizm Fakültesi

Gözde YILMAZDOĞAN, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi

Çağdaş AYDIN, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Please follow and like us:
0