Ana Sayfa

Sempozyum fotoğrafları için tıklayınız


Prof.Dr. Hasan Olalı, Türkiye’de turizm ve otelcilik dalının gelişimine önemli katkılarda bulunmuş bir akademisyendir. Kendisi, 1960’lı yılların başından itibaren gerek akademik turizm eğitiminin kurumsallaşması ve gerekse araştırma ve yayın bağlamında gelişimine öncülük etmiştir.

Prof.Dr. Olalı adına düzenlenen bu sempozyumun amacı, 1960’li yıllardan itibaren Türkiye’de turizm eğitimi, turizm araştırmaları ve turizm literatürünün gelişimi ile ilgili çalışmalara yer vermek, elde edilen bulguları tartışmak ve geleceğe yönelik birtakım kararların alınmasına katkıda bulunacak çıktılara erişmektir.

Sempozyumun alanına giren konularda yapılacak çalışmalarda bibliyometri, sözlü tarih, literatür incelemesi, atıf analizi, içerik incelemesi vb. teknikler kullanılabilir. Bu inceleme alanlarının biri veya daha fazlasını öğrenerek bildiri olarak sunulmak üzere çalışma yapmak isteyen isteklilere organizasyon komitesi tarafından karşılıksız danışmanlık hizmeti verilecektir.