Hakkımızda

Anatolia Turizm Akademisi, 1990’lardan bu yana gerçekleştirdiğimiz etkinlikleri kapsayan üst bir oluşumun adıdır. Akademi kapsamında yer alan etkinlikler 1990 yılında Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi ile başlamış, 1997’de Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research ile devam etmiş, 2000’lerde başlatılan kongre, seminer, konferans ve sanatsal çalışmalarla şimdilerde 18 farklı etkinliğe ulaşmıştır.

Başlangıçta ülkemizdeki turizm ve ilgili alanlardaki akademik çalışmaların ve eğitimin niteliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmayı amaçlan bu etkinlikler, şimdilerde sosyal bilimleri de içine alarak genişlemektedir. Anatolia Turizm Akademisi, dünyada ve ülkemizde içerik, nitelik ve sayısal olarak başkaca örneği olmayan bir sivil toplum girişimidir.

Anatolia Turizm Akademisi kapsamında iki bilimsel dergi, iki uluslararası bilimsel kongre, üç ulusal bilimsel kongre, iki sanatsal yarışma, iki hizmet ödülü etkinliği, iki nekroloji yazı dizisi, bir arama konferansı dizisi, bir akademik konferans dizisi, bir araştırma yöntemleri semineri, bir aylık akademik haber bülteni, bir akademik kitaplık ve bir arşiv çalışması olmak üzere 2017 yılı sonu itibariyle periyodik olarak düzenlenen 20 farklı etkinlik yer almaktadır.

Koordinatörler

Destekleyenler