İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ekim 2016 (17/10)

Akademik Turizm Bülteni
AYLIK ULUSAL TURİZM AKADEMİK HABER BÜLTENİ
Yıl: 17, Sayı: 10, Ekim 2016
Arşiv (2000-2016) için tıklayınız: http://www.anatoliajournal.com/turizmbulteni
Hazırlayan: Nazmi KOZAK
Anadolu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Yunusemre Kampusu, 26470 Eskişehir
HABERLER
 
10. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı Sinop'ta yapılıyor..
Sağa Dayalı Resim10. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı, Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu’nun ev sahipliği ve Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin işbirliğinde 22-25 Eylül 2016 tarihlerinde Sinop’ta düzenleniyor. Teması “Örgün ve Yaygın Eğitimde Eko-Turizm Bilincinin Geliştirilmesi” olarak belirlenen arama konferansına alanla ilgili başta üniversitelerden olmak üzere 45 uzman katılıyor. Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferanları dizisi içinı için bkz.
 
Uluslararası Turizm Karikatürleri Sergisi Sinop'ta açılıyor
Sağa Dayalı ResimAnatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi ile Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği'nin işbirliğinde düzenlenen Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'nın sergisi 22-24 Nisan 2016 tarihleri arasında Sinop'ta, Sinop Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli’nde ziyarete açık olacak. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi için bkz.
 
17. Ulusal Turizm Kongresi
Sağa Dayalı Resim17. Ulusal Turizm Kongresi 20-23 Ekim 2016 tarihlerinde Sıtkı Koçman Üniversitesi Turizm Fakültesi'nin evsahipliğinde Bodrum'da düzenleniyor. Ayrıntılı bilgi için bkz.
 
 
Yeni üniversiteler kuruldu
İstanbul’da Engelsiz Eğitim Vakfı tarafından İstanbul Kent Üniversitesi, İstanbul’da Türkiye Lojistik Araştırmaları ve Eğitim Vakfı tarafından Beykoz Üniversitesi, İzmir Bakırçay Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi kuruldu.
 
I. Thales Buluşması Didim'de yapılıyor
Sağa Dayalı Resim"Markalaşma ve Turizmde Sürdürülebilirlik " projesi kapsamında 24 Eylül'de Milet'te 1. Tales Buluşması gerçekleştirilecek. TURAD, "Markalaşma ve Turizmde Sürdürülebilirlik " projesi kapsamında Didim özelinde başlattığı; "Türkiye'nin Tarihi ve Kültürel"" değerlerini tanıtmaya yönelik etkinliklerine bir yenisini ekliyor. I.Tales Buluşması, 24 Eylül'de Tales'in memleketi Milet'te gerçekleştirilecek. Buluşmanın amacı; önümüzdeki yıllarda Tales etkinliğini uluslararası alanda bir konferansa dönüştürmek ve akademisyenleri her yıl aynı tarihlerde Milet'te misafir etmek olarak tanımlanıyor. Tales Etkinliği kapsamında Didim'de matematiğin güncel yaşamdaki yerini benimsetecek, analitik düşünme yetkinliği kazandıracak, soran, sorgulayan bireyler yetiştirecek "Tales Bilim Akademisi'nin kurulması da hedefleniyor. Türk Matematik Derneği Yönetim Kurulu, projeye destek vererek, ilk yıl organizasyonunun bilimsel ve akademik ayağı olmayı üstlendi. Milet açık hava tiyatrosunda 2 bin 500 yıl önceki ortamda yapılacak konuşmalar halka ve basına açık olarak gerçekleştirilecek.
 
Bazı üniversitelerin isimleri değişti
“Celal Bayar Üniversitesi”nin ismi “Manisa Celal Bayar Üniversitesi”, “Niğde Üniversitesi”nin ismi “Ömer Halisdemir Üniversitesi”, “Tunceli Üniversitesi”nin ismi “Munzur Üniversitesi”, “Yeni Yüzyıl Üniversitesi”nin ismi “İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi”nin, “Yıldırım Beyazıt Üniversitesi”nin ismi “Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi”, “Gedik Üniversitesi”nin ismi “İstanbul Gedik Üniversitesi” olarak değiştirildi.
 
"2017 Annual Meetings and Conference of the AFHVS and ASFS"
Sağa Dayalı Resim2017 Annual Meetings and Conference of the Agriculture, Food, and Human Values Society (AFHVS) and the Association for the Study of Food and Society (ASFS) [2017 Yıllık Buluşmalar ve Tarım, Gıda ve Beşeri Değerler Topluluğu ile Gıda ve Toplum Çalışmaları Derneği’nin Konferansı]’nin bu yılki teması “Migrating Food Cultures: Engaging Pacific Perspectives on Food and Agriculture” [Mutfak Kültürlerinin Göçü: Gıda ve Tarım Üzerine Pasifik Bakışı] olarak duyurulmuştur. Los Angeles, California’da 14-17 Haziran 2017 tarihlerinde gerçekleşecek olan konferansın detayları için bkz.

TAMAMLANAN TEZ ÇALIŞMALARI (Bölüm Sorumlusu: Hatice Güçlü)
Açıklama: "Tamamlanan Tez Calişmalari" ve "Devam Eden Tez Calişmaları" bölümleri, Kasım 2005 tarihinden itibaren Hatice GÜCLÜ NERGıZ tarafindan hazırlanmaktadır. Tez calışmaları ile ilgili duyurularınızı "hguclu@anadolu.edu.tr" adresine göndermenizi bekliyoruz. Tamamlanan tez calışmalarının özleri Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi'nin izleyen sayısında yayımlanmaktadır.
 
Hasan KÖŞKER
Lisans Turizm Öğrencilerinin Temel Kişilik Özellikleri ve Hizmet Verme Yatkınlıkları ile Turizm Sektöründe Çalışma Eğilimleri Üzerine Bir Araştırma
Doktora Tezi
Mersin: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Doç. Dr. Kamil UNUR
Kabul Tarihi: Temmuz 2016
 

Kaynak: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp (Erişim Tarihi: 19.09.2016)

 

 

Salih Zeki ŞAHİN
Turizmde Gastronominin Ürün Çeşitlendirme Stratejisi Olarak Kullanımı: Hatay Örneği
Doktora Tezi
Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
Danışman: Prof. Dr. Cevat TOSUN
Kabul tarihi: 2016
 
Aslı Özge ÖZGEN ÇİĞDEMLİ
Akdeniz Kruvaziyer Turizm Destinasyonlarının Karşılaştırmalı Rekabet Analizi ve Türkiye Destinasyonunun Konumu
Doktora Tezi
Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Prof. Dr. Kemal KANTARCI
Kabul Tarihi: 2016
 
Oğuz NEBİOĞLU
Yerel Gastronomik Ürünlerin Turizmde Kullanılmasını Etkileyen Faktörler
Doktora Tezi
Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Doç. Dr. Bahattin ÖZDEMİR
Kabul Tarihi: 2016
 
Ebru GÖZEN
İşveren Markası Ölçeği Geliştirme ve Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi: Akdeniz Üniversitesi Turizm Öğrencileri Örneği
Doktora Tezi
Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ali Çağlar GÜLLÜCE
Kabul Tarihi: 2016
 
Gülizar AKKUŞ
Destinasyon Rekabetçiliği İçin Deneyimsel Turizm: Turist Perspektifinden Bir Değerlendirme
Doktora Tezi
Antalya: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Prof. Dr. A. Akın AKSU
Kabul Tarihi: 2016
 
İsmet Cem KABA
Türkiye'de Ticari Rekreasyon Faaliyeti Olarak Macera Turizminin Gelişim Potansiyeli Hakkında Sektör Yöneticilerinin Algılarının Değerlendirilmesi
Doktora Tezi
İstanbul: Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü
Danışman: Prof. Dr. Müslim BAKIR
Kabul Tarihi: 2016
 
Doğu BARANAYDIN
Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Karanlık Turizm: Yerel Turistlere Yönelik Bir Araştırma
Yüksek Lisans Tezi
İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özgür Devrim YILMAZ
Kabul Tarihi: 2016
 
Hakan ÖZTÜRK
Güzelyurt Florası (Aksaray) ve Botanik Turizmine Katkıları
Yüksek Lisans Tezi
Aksaray: Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Seher KARAMAN ERKUL
Kabul Tarihi: 2016

İsa Serhan CİHANGİR
Termal Turizm Potansiyelinin Bölgesel Kalkınmada Ekonomik Rolü: Ilgın Termal Tesislerinde Bir Uygulama
Yüksek Lisans Tezi
Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yasin BİLİM
Kabul Tarihi: 2016

 

Hatice ÖZER
Ankara Güdül Kaya Resimlerinin Grafiksel Analizi ve Turizm Sektöründe Kullanılmasının Araştırılması
Yüksek Lisans Tezi
Antalya: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü 
Danışman: Prof. Sadettin SARI
Kabul Tarihi: 2016

Nasim ROUYGARI
Turizm Uydu Hesapları (TSAs) Yöntemi (Erzurum Ölçeğinde Bir Uygulama)
Yüksek Lisans Tezi
Danışman: Doç. Dr. Gökalp Nuri SELÇUK
Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kabul Tarihi: 2016

 

Levent Selman GÖKTAŞ
Şanlıurfa ve Konya İllerinin İnanç Turizmi Potansiyelleri ve Halkın İnanç Turizmine Bakışı Açısından İki İlin Karşılaştırılması
Yüksek Lisans Tezi
Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet SAĞIR
Kabul Tarihi: 2016

Aylin GÜVEN
Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Yaratıcı Turizm: Antalya İli Örneği
Yüksek Lisans Tezi
Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Doç. Dr. Yıldırım YILMAZ
Kabul Tarihi: 2016

Özlem ER
Kültürel Değerlerin Sürdürülebilir Turizm Kapsamında Turistik Ürün Çeşidi Olarak Değerlendirilmesi: Edirne Örneği
Yüksek Lisans Tezi
İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Övünç BARDAKOĞLU
Kabul Tarihi: 2016

Joseph Melchior MANGO
Bulut CBS Teknolojisi İle Turizm Haritalarının Oluşturulması: Tanzanya Örneği
Yüksek Lisans Tezi
Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Danışman: Doç. Dr. Hüsniye Ebru ÇOLAK
Kabul Tarihi: 2016

Barış ÖZTÜRK
Turizmin Sosyo-Ekonomik Etkileri Üzerine Bir Araştırma: Safranbolu ve Amasra Örneği
Yüksek Lisans Tezi
Karabük: Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Doç. Dr. Adem SAĞIR
Kabul Tarihi: 2016

Hicran ÇEKEN
Terör Olaylarının Turizme Etkisi: Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme
Yüksek Lisans Tezi
Danışman: Doç. Dr. Bilge Leyli ELİTAŞ
Yalova: Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kabul Tarihi: 2016

Yazeed Sultan SAEED AHMED
Aden Şehrinde Turizm Pazarlama Karmasına İlişkin Algı Düzeyi
Yüksek Lisans Tezi
Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Prof. Dr. Mustafa GÜLMEZ
Kabul Tarihi: 2016

Osman ŞİMŞEK
Alternatif Bir Ekolojik Yaşam Modeli: Tatuta (Ekolojik Çiftliklerde Tarım Turizmi ve Gönüllü Bilgi, Tecrübe Takası) Projesi
Yüksek Lisans Tezi
Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ercan ŞAHBUDAK
Kabul Tarihi: 2016

Yusuf Ziya AKBAŞ
Hastanelerin Sağlık Turizmi Kapsamında Tüketici Odaklı Yaklaşımla Değerlendirilmesi: Samsun İli Örneği
Yüksek Lisans Tezi
Kayseri: Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Prof. Dr. Kurtuluş KARAMUSTAFA
Kabul Tarihi: 2016

Mehmet YILMAZ
Mardin İlindeki Alternatif Turizm Potansiyellerinin Belirlenmesi Ve Değerlendirilmesi Üzerine Araştırmalar
Yüksek Lisans Tezi
Kahramanmaraş: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Danışman: Prof. Dr. Özden GÖRÜCÜ
Kabul Tarihi: 2016

Ayşegül KAYMAK
İlişkisel Pazarlama İle Müşteri Değeri Yaratma: Turizm Sektöründe Bir Uygulama Örneği
Yüksek Lisans Tezi
Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ayşe ÖZGÖZ
Kabul Tarihi: 2016

Yusuf ŞAHAN
Turizm Pazarlamasında Tüketicilerin Turistik Satın Alma Kararı Üzerinde Etkili Olan Web Sitesi Tasarım Özelliklerinin Nörogörüntüleme Yöntemlerinden Elektroensefalografi (EEG) ve Göz İzleme Yöntemleriyle Belirlenmesine Dair Deneysel Bir Çalışma
Yüksek Lisans Tezi
Çorum: Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Doç. Sabiha KILIÇ
Kabul Tarihi: 2016

Ferhat ŞEKER
Turizm Talebini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Akdeniz Çanağı Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma
Yüksek Lisans Tezi
Mersin: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: DOÇ. DR. KAMİL UNUR
Kabul Tarihi: 2016

Nermin Gür ÇAĞLAR
Sağlık Turizminde İçsel Pazarlama Uygulamalarının Hizmet Kalitesine Etkisi
Yüksek Lisans Tezi
Ankara: Atılım Üniversitesi /osyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Neriman Gonca GÜZEL ŞAHİN
Kabul Tarihi: 2016

Aishan ZULIPIYAMU
Çin Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki Doğal ve Kültürel Zenginliklerin Turizm Açısından İncelenmesi
Yüksek Lisans Tezi
Yer Bilgisi: Sakarya Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Prof. Dr. Said KINGIR
Kabul Tarihi: 2016

İsa SATAR
Türkiye'de Sürdürülebilir Turizm Açısından Sertifikasyon: Yeşil Yıldız ve Yeşil Anahtar Uygulamaları
Yüksek Lisans Tezi
Danışman: Doç. Dr. Saniye Gül GÜNEŞ
Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kabul Tarihi: 2016

İsmet GÜNEY
Turizm Alanlarının Yaşam Döngüsü Üzerine Bir Araştırma: Kuşadası Örneği
Yüksek Lisans Tezi
Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Prof. Dr. Mehmet SOMUNCU
Kabul Tarihi: 2016

Zozan OĞUZ
Yerel Değerlerin Turizm Ürününe Dönüştürülmesinde Coğrafi İşaretlerin Kullanımı: Siirt İli Örneği
Yüksek Lisans Tezi
Mardin: Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Lokman TOPRAK
Kabul Tarihi: 2016

Levent CAN
Termal Turizmin Temel Sorunlarına İlişkin Yöneticilerin Görüş ve Değerlendirmelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Yüksek Lisans Tezi
İstanbul: Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Doç. Dr. Ceylan Gazi UÇKUN
Kabul Tarihi: 2016

Beyza HATIRNAZ
Ayder'in Sürdürülebilir Turizm Kalkınması Sürecinin Turizm Paydaşları Tarafından Değerlendirilmesi
Yüksek Lisans Tezi
Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Prof. Dr. Cevat TOSUN
Kabul Tarihi: 2016

GÖREVE / ÜNVANA ATANMA
Sağa Dayalı ResimDr. İrfan MISIRLI, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi'nde Yrd. Doç. Dr. kadrosuna atandı.

 

 


 
LİNK
İŞBİRLİĞİ
Ekteki linkler isbirligi anlasmalari kapsaminda yayimlanmaktadir.
Link isbirligi icin nkozak@anadolu.edu.tr adresine yaziniz.
         

Mission News Theme Compete Themes tarafından yapılmıştır.