İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ekim 2008 (9/10)

Akademik Turizm Bülteni

AYLIK ULUSAL AKADEMIK TURIZM HABER BÜLTENI

Yıl: 9, Sayı: 10, Ekim 2008

Arşiv (2000-2008) ve orijinal metin için tıklayınız: http://atb.anadolu.edu.tr/

HazırlayanNazmi KOZAKAnadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

HABERLER

2008 Barlas Küntay Turizm Araştırma Ödülü başvuruları.. 
Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği, geleneksel olarak her yıl kurucusu ve onursal başkanı merhum Barlas Küntay’ın anısını yaşatmak üzere verilen “Barlas Küntay Turizm Araştırma Ödülü”nün 2008 yılı başvuruları başladı. Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği 2008 yılında vereceği ödülün “Türkiye’de İç Turizmin Geliştirilmesi” konusunda yapılan araştırmalar arasından seçilmesini kararlaştırdı. Bu ödül ile; ülkemizde iç turizm hareketlerinin ekonomik, sosyolojik, kültürel ve bölgesel dağılım gibi konulardaki bilgi eksikliğinin giderilmesine katkıda bulunmanın yanı sıra iç turizme dikkatlerin çekilmesi de amaçlanıyor. Ülkemizde iç turizm faaliyetlerinin yapısı,gelişme trendi, boyutları, ülke ekonomisindeki niteliksel ve niceliksel yerinin analitik biçimde değerlendirilmesi; bu hususları da dikkate alarak Türkiye’de iç turizmin hızla geliştirilebilmesi için neler yapılması gerektiği, bu amaçla uygulanabilecek politika araçlarının, yapısal değişikliklerin ve mevzuat önerilerinin belirlenmesi, yapılacak çalışmada irdelenmesi gereken başlıca noktaları oluşturuyor.
Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.ttyd.org.tr/tr/page.aspx?id=15

Türkiye Akademik Dergiler Rehberi-2007/2008 yayınlandı..
Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Nazmi KOZAK'ın 1997 yılından bu yana beşer yıllık dilimlerde gerçekleştirdiği Türkiye Akademik Dergiler Araştırması'ndan elde edilen veriler kitap olarak yayınlandı.
 Türkiye Akademik Dergiler Rehberi Anadolu Üniversitesi yayınları arasında yayınlandı. Kitapta, ülkemizde bütün disiplinlerde yayınlanan toplam 996 akademik dergiye ilişkin veriler yer alıyor. Verilerin önemli bir bölümü yürütülen anket çalışmasından elde edilen verilerden oluşurken, bir bölüm veri ise ankete yanıt vermeyen dergilere ait genel bilgilerden meydana geliyor. Akademik dergilerle ilgili gereksinmesi duyulan; hangi dergilerin ulusal hakemli dergi olduğu, dergilerin makale değerlendirme uygulamaları, ulusal ve uluslararası veri tabanları tarafından ulusal dergiler, dergilerin makale yayımlama oranları gibi pek çok konudaki bilgiler Türkiye Akademik Dergiler Rehberi'nde yer alıyor.

THY üniversite öğrencilerine çalışma olanağı sunuyor
Türk Havayolları A. O. (THY), İstanbul'daki ünitelerinde ihtiyaç halinde part-time istihdam edilmek üzere, öğrenci (yüksekokul, lisans ve lisansüstü) alıyor. THY'nin sağladığı çalışma olanağından yararlanabilmek için öğrencilerin en iki yıllık yüksekokul mezunu olmaları (yıllık lisans öğrencileri ve lisansüstü) olmaları gerekiyor. İşe başlama aşamasında güncel öğrenci belgesi ibraz edilmesi gerekiyor, sabıka kaydının bulunmaması, haftada dört gün çalışabilecek durumda olmaları, vardiyalı düzende çalışmaya bir engeli bulunmaması, 01/01/1980 ile 31/12/1989 tarihleri arasında doğmuş olmaları ve herhangi bir sağlık problemi olmaması gerekiyor. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.thy.com/tr-TR/corporate/news/announcements/announcement.aspx?aid=2853

Türkiye'de 1984-2007 yılları arasında turizm alanında 1580 lisansüstü tez hazırlandı.. 
Ülkemizde 1984-2007 yılları arasında lisansüstü düzeylerde (yüksek lisans ve doktora) hazırlanan tezlerin sayısının 1580 olduğu ortaya çıktı. Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi verileri üzerinden "turizm" anahtar sözcüğü ile yapılan tarama neticesinde hazırlanan tezlerin 282'sinin doktora ve 1298 tezin ise yüksek lisans düzeyinde hazırlandığı belirlendi. 1984-2007 yılları arasında turizm alanında tezlerin hazırlandığı üniversiteler incelendiğinde, en fazla tez çalışmasının 269 tez ile İstanbul Üniversitesi'nde hazırlandığı, bu üniversiteyi 217 tez ile Gazi Üniversitesi ve 154 tez ile Dokuz Eylül Üniversitesi'nin takip ettiği belerlendi. En çok tez çalışmasının hazırlandığı diğer üniversiteler ise şu şekilde sıralanıyor: Hacettepe Üniversitesi (83 tez), Marmara Üniversitesi (72 tez), Balıkesir Üniversitesi (71 tez), Anadolu Üniversitesi (70 tez), Akdeniz Üniversitesi (58 tez), Ankara Üniversitesi (51 tez), İstanbul Teknik Üniversitesi (40 tez) ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (40 tez). Öte yandan, Dr. Nazmi Kozak tarafından 1995 yılında hazırlanan ve yayınlanan Türkiye Turizm Tezleri Bibliyografyası (1952-1995) başlıklı çalışmada yer alan tez sayısı Ulusal Tez Merkezi verileri ile birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye'de 1952-2007 yılları arasında turizm alanında 2079 lisansüstü tez çalışmasının hazırlandığı ortaya çıkmaktadır.

Yükseköğretim Kurulu Akademik Kadro İlanları Veri Tabanı.. 
Yükseköğretim Kurulu üniversitelere alınacak akademik kadro ilanlarına yer veren veri tabanını internet ortamında kullanıma açtı. Veri tabanında üniversitelerde açılan akademik kadroların ilanları yer alacak. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://turkuaz.yok.gov.tr/AkademikDuyuru

"İstanbul 2010'a Yaklaşırken Turizmde Markalaşma ve Türkiye Turizmi" konulu toplantı.. 
Genç Turizmciler Derneği Genç ile Marketingist Fuar firmasının işbirliğinde 26 Eylül 2009 tarihinde "İstanbul 2010'a Yaklaşırken Turizmde Markalaşma ve Türkiye Turizmi" konulu bir toplantı düzenleniyor. İstanbul'da düzenlenecek toplantıda yer alması planlanan konu başlıkları şu şekilde: "Markalaşma Nedir ve Turizmde Markalaşma", "Markalaşmaya Giden Yolda Kalitenin Önemi", "Bir Destinasyon/Bölge Nasıl Marka Olur?", "Avrupa'dan Türkiye Turizminin Markalaşma Sürecine Bakış", "Markalaşma Stratejileri" ve "THY'de Hedef Zirve! THY Nasıl Dünya Markası Oldu?

2008-2009 eğitim-öğretim yılı yükseköğretim kurumları öğrenci payları belirlendi.. 
2008-2009 eğitim-öğretim yılında yükseköğretim kurumlarında cari hizmet maliyetlerine öğrenci katkısı olarak alınacak katkı payları Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 2008-2009 eğitim-öğretim yılında uygulanacak öğrenci payları turizm bölümlerinin bulunduğu kurumlara göre şu şekilde belirlendi: Ticaret Turizm Eğitim Fakültesi (263 YTL), İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (290), Açık Öğretim Fakültesi (66 YTL), Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (176 YTL), Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (176), Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (176), Meslek Yüksekokulu (176), Sivil Havacılık Yüksekokulu (435 YTL) ve Lisansüstü programlar (239 YTL).

Dokuz Eylül Üniversitesi Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kuruldu..
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak Foça Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu kurulması; Millî Eğitim Bakanlığı'nın 21/8/2008 tarihli ve 20056 sayılı yazısı üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 1/9/2008 tarihinde kararlaştırıldı.

Dünya'daki üniversitelerin sıralaması: Shanghai Jiao Tong Universitesi'nin sıralaması.. 
Dünya'daki üniversitelerin sıralamasına ilişkin yapılan araştırmalara göre ilk sıraları genel olarak ABD'deki üniversiteler alıyor. Çin'de faaliyet gösteren Shanghai Jiao Tong Universitesi tarafından Dünya'daki üniversiteler arasında “eğitim kalitesi”, “akademisyen kalitesi”, “araştırmalar (makale ve atıf)” ve “kurumsal performans" değişkenleri ile ilgili veriler baz alınarak yapılan araştırmada 2007 yılında Dünya'da ilk sırayı Harward Üniversitesi (ABD) aldı. Bu üniversiteyi Stanford Üniversitesi (ABD), Kalifornia-Berkeley Üniversitesi (ABD), Cambridge Üniversitesi (İngiltere) ve Massachusetts Institute and Technology ilk beş sırayı oluşturdu. Shanghai Jiao Tong Universitesi tarafından yapılan araştırmada Türkiye'den İstanbul Üniversitesi ilk 500 üniversite arasında yer aldı. Tam liste için bkz.

Dünya'daki üniversitelerin sıralaması: Webometrics'in sıralaması.. 
Webometrics tarafından yapılan "eğitim kalitesi", "uluslararasılaşma", "araştırma" ve "prestif" gibi değişkenlerin içerisinde faktör baz alınarak yapılan ve 2008 yılında yayımlanan sıralamada Dünya'daki 4000 üniversite yer alıyor. İlk 27 sırayı ABD'de faaliyet gösteren üniversitelerin aldığı çalışmada Massachusetts Institute of Technology, Harvard Universitesi, Stanford Universitesi, University of California Berkeley ve Pennsylvania State Universitesi ilk beş sırada yer alıyor. Webometrics'in üniversite sıralamasında ilk 1000 üniversite içerisinde Türkiye'den 8 üniversite yer alıyor. Türkiye'den yer alan üniversiteler yer aldıkları sıralar şu şekilde: ODTÜ (390), Boğaziçi Üniversitesi (455), Bilkent Üniversitesi (489), İTÜ (754), Ankara Üniversitesi (808), Hacettepe Üniversitesi (846), Ege Üniversitesi (936) ve Gazi Üniversitesi (988). Liste için tıklayınız.

Dünya'daki üniversitelerin sıralaması: Amerikan Newsweek dergisinin üniversite sıralaması..
Amerikan Newsweek dergisi, Times Higher Education Supplement ve Çin'den Shangai Jiao Tony University'nin yaptığı sıralamalara uzmanlardan alınan görüşlerin eklenmesiyle dünyanın en prestijli ve kaliteli 500 üniversitesi belirlendi. İlk beş sırayı Harvard Üniversitesi, Stanford Üniversitesi, Yale Üniversitesi, California Institute of Technology ve Berkeley Üniversitesi, California alırken sıralamasında 500 içinde beş Türk üniversitesi de bulunuyor. Bunlar; İstanbul, Sabancı, İstanbul Teknik (İTÜ), Bilkent ve Çukurova üniversiteleri.

Dünya'daki üniversitelerin sıralaması: Times Higher Education Supplement'in sıralaması
Times Higher Education Supplement tarafından “araştırma kalitesi”, “mezunların istihdamı”, “uluslararası genel görünüm/itibar” ve “eğitim kalitesi” ile ilgili veriler baz alınarak 2007 yılında yapılan bir araştırmada ilk sırayı Harward Üniversitesi aldı. www.topuniversities.com adresindeki sitede yer alan bilgilere göre bu üniversiteyi Cambridge Üniversitesi (ABD), Oxford Üniversitesi (İngiltere), Yale Üniversitesi (ABD) ve “Imperial College London (İngiltere) izledi. Times Higher Education tarafından yürütülen yapılan sıralama İstanbul Teknik Üniversitesi ilk 400'e girerek 390'ıncı üniversite oldu. 401-500 arasında ise Bilkent Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi ve Sabancı Üniversitesi yer aldı. Ayrıntılı bilgi için bkz.

Sosyal bilimlerde Harward Üniversitesi ilk sırada..
Times Higher Education Supplement tarafından yürütülen çalışmada bilim dallarına göre Dünya'daki üniversiteler sıralaması da yer alıyor. “Araştırma kalitesi”, “mezunların istihdamı”, “uluslararası genel görünüm/itibar” ve “eğitim kalitesi” ile ilgili veriler baz alınarak yapılan araştırmada "sosyal bilimler" alanında Harward University, University of California, Berkeley, London School of Economics and Political, Yale University ve Stanford University ilk beş sırayı alıyorlar. Liste için bkz.

Teknoloji alanında Massachusetts Institute of Technology ilk sırada..
Times Higher Education Supplement'in aynı çalışmasında "teknoloji" alanında ilk sırayı Massachusetts Institute of Technology aldı. Bu üniversiteyi University of California, Berkeley, Stanford University, California Institute of Technology, University of Cambrıdge ve Imperial College London izliyor. Liste için tıklayınız.

Sanat ve insani bilimler alanında da Harward Üniversitesi ilk sırada..
Times Higher Education Supplement'in aynı çalışmasında "sanat ve İnsani Bilimler" alanında Harvard University ilk sırayı alırken, bu üniversiteyi University of California, Berkeley, University of Oxford, University of Cambrıdge ve Yale University izliyor. Tam liste için bkz.

Yaşam bilimleri ve biotıp alanında Harvard University ilk sırada..
Times Higher Education Supplement'in aynı çalışmasında "yaşam bilimleri ve biotıp" kategorisinde ilk sırada Harvard University yer alırken, bu üniversiteyi University of Cambrıdge, University of Oxford, Johns Hopkıns University ve University of California ilk beş sırada izliyor. Tam liste için bkz.

Doğal bilimler alanında University of California, Berkeley ilk sırada..
Times Higher Education Supplement'in aynı çalışmasında "doğal bilimleri" kategorisinde ilk sırayı University of California, Berkeley alıyor. Bu üniversiteyi ilk beş sırada sırasıyla Massachusetts Institute of Technology, University of Cambridge, Harward University ve Princeton University yer alıyor. Tam liste için bkz.

Dünya'da en fazla atıf alan üniversitelerin sıralaması..
Times Higher Education Supplement'in aynı çalışmasına göre Dünya'da en fazla atfı California Institute of Technology ve Stanford University adresli makalelerin aldığı ortaya çıktı. Bu iki üniversiteyi Massachusetts Institute of Technology , Ecole Normale Sup?eure, University of Alabama, Princeton University, Harvard University, Johns Hopkins University, University of Zurich, University of California, San Diego, Pohang University of Science and Technology izliyor. Tam liste için bkz.

Dünyanın en eski üniversiteleri..
Times Higher Education Supplement tarafından yayınlanan bilgilere göre dünyanın en eski üniversiteleri arasında Türkiye'den iki üniversite de yer alıyor. Bunlar, 1453 yılında kurulan İstanbul Üniversitesi ile 1773'da kurulan İstanbul Teknik Üniversitesi. En eski üniversite 1088 yılında kurulan İtalya'daki Bologna Üniversitesi (University of Bologna). Bu üniversiteyi 1096'da İngiltere'de kurulan Oxford Üniversitesi, 1175'de İtalya'da kurulan Modena Üniversitesi ve 1200 yılında Fransa'da kurulan Sorbonne Üniversitesi Paris Sorbonne) izliyor. Dünya'daki diğer üniversitelerin kuruluş tarihleri için bkz.

Türkiye VIII. Yemeklik Mantar Kongresi..
Ilki 1976 yilinda gerçeklestirilen ve her 4 yilda bir düzenlenen Türkiye Yemeklik Mantar Kongresi'nin VIII.'si 15-17 Ekim 2008 tarihlerinde Kocaeli Üniversitesi öncülügünde sektör temsilcilerinin destekleri ile Kocaeli'nde yapilıyor. Ülkemizde mantar konusunda çalisan bilim insanlari ile ugras veren tüm kisi ve kuruluslari her 4 yilda biraraya getirerek, bilgi ve deneyimlerini paylasabilecekleri, üreticilerin sorunlarina çözüm aranacagi bilimsel ortam olusturmayı amaçlayan kongre 15-17 Ekim 2008 tarihleri arasında Kocaeli'nde düzenleniyor. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://arslanbeymyo.kocaeli.edu.tr/mantar2008.htm

Yurtdişi Yükseköğretim Diplomalari Denklik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik
11/5/2007 tarihli ve 26519 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Yurtdışı Yükseköğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği'nde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik 16 Ekim 2008 gün ve 26999 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Ayrıntılı bilgi için bkz.

Resort Dergisi'nin yeni sayıları çıktı.. 
Ekin Yazım Grubu ile Akdeniz Turistik Otelciler Birliği'nin (AKTOB) işbirliğinde yayınlanan Resort Dergisi'nin Temmuz ve Ağustos sayıları geçtiğimiz günlerde çıktı. Derginin bu sayısında iç turizm pazarı ile ilgili hazırlanan bir incelemenin yanı sıra çeşitli haber, yorum ve değerlendirmeler yer alıyor. Derginin yeni sayısında ayrıca Türkye'deki zincir ve grup otellerle ilgili bir inceleme dayanan ek de yer alıyor. 

Otobüs Dünyası Dergisi'nin yeni sayıları çıktı.. 
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) tarafından yayınlanan Otobüs Dünyası Dergisi'nin yeni sayıları Temmuz 2008 ve Ağustos 2008 çıktı. Dergide otobüs işletmeciliğini ilgilendiren haber ve değerlendirmeler yer alıyor. 

Turizm Dünyası Dergisi'nin yeni sayıları.. 
Bileşim Yayıncılık tarafından yayınlanan Turizm Dünyası Dergisi'nin Temmuz ve Ağustos 2008 sayıları çıktı. Dergide turizm, konaklama, ulaştırma ve yiyecek içecek sektörleri ile ilgili haber ve değerlendirmeler yer alıyor. 

Medikongre Dergisi'nin yeni sayısı çıktı.. 
Faik Atilla Bıyıklı tarafından hazırlanan aylık tıp toplantıları ve kongre turizm dergisi Medikongre'nin Temuz/Ağustos 2008 sayısı geçtiğimiz haftalarda çıktı. Dergide ülkemizde düzenlenen kongrelerle ilgili haber ve değerlendirmeler yer alıyor.

Turizm ve Mimarlik' Sempozyumu
Mimarlar Odasi Antalya Subesi tarafindan düzenlenen “Turizm ve Mimarlik” Sempozyumu, 28 – 29 Nisan 2006 tarihlerinde gerçeklestiriliyor. Sempozyumda, birçok degiskenin rol aldigi 'turizm olgusu'nda basta mimarlar, plancilar, kamu yöneticileri, yatirimcilar, isletmeciler, tur operatörleri ve akademisyenler olmak üzere isbirligi olanaklari arastirilacak; turizmde sosyal, kültürel, fiziksel gelismeler, sorunlar ve çözüm önerileri tartisilacak.

II. Uluslararası Demiryolu Sempozyumu..
2. Uluslararası Demiryolu Sempozyumu 15-17 Ekim 2008 tarihleri arasında İstanbul'da düzenleniyor. 
II.Uluslararasi Demiryolu Sempozyumu (IRSTURKEY 2008) kapsamında ayrıca "II.Uluslararasi Demiryolu Sempozyumu/Sergisi" nin 15-17 Ekim 2008 tarihlerinde Istanbul Haydarpaşa Garı'nda düzenlenecek. Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.irsturkey.org

VIII. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi..
"Ekoloji ve Çevre" konularindaki çaba ve edinimlerin yani sira özgün arastirma ve derleme gibi çalismalarin “Sürdürülebilir Yasam” ana temasi altinda bilim çevreleri ve ilgililer arasinda paylasilmasi ve tartisilmasi amaçlanan Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi'nin 8'incisi, 20-23 Ekim 2008 tarihlerinde KKTC'de düzenleniyor. Türkiye Biyologlar Dernegi (Izmir Subesi), Kibris Türk Biyologlar Dogayi Arastirma ve Koruma Dernegi ile Yakin Dogu Üniversitesi'nin birlikteğinde düzenlenen kongre ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.ekolojicevre.turkiyebiyologlardernegi.org.tr/8.kongre.html

Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu..
Kadir has Üniversitesi tarafından İstanbul Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu. İstanbulun kültürüyle ilgili disiplinlerarası akademik çalışmalar yapmak ve desteklemek, ilgili merkezlerle irtibat sağlamak, İstanbul ile ilgili araştırmalar yapan akademisyenlere akademik kaynak yaratmak, İstanbul konusundaki uluslararası akademik diyaloğun gelişmesine katkıda bulunmak ve İstanbul konulu akademik çalışmaları daha geniş bir kitleye sunabilmek amacıyla kurulan derneğin amaçları arasında; a) Türkiye ve yurt dışındaki ilgili araştırma enstitüleriyle işbirliği halinde akademik çalışmalarda bulunmak, b) İstanbulun kültürü ve tarihiyle ilgili yerli ve yabancı akademisyenlerin ve ilgili kişilerin katıldıkları seminerler, konferanslar, kolokyumlar, kurslar ve benzeri aktiviteler düzenlemek, c) İstanbul kültürü alanında ilgili konularda çalışmalar yürütmekte olan ziyaretçi akademisyenlere sponsorluk ve destekte bulunmak, ç) Merkezin daimi unsurları olarak içinde bir multi-medya kütüphanenin ve ziyaretçi akademisyenler için odaların da yer alacağı araştırma hizmetleri sağlamak, d) Üniversitede ve Türkiye’deki diğer üniversitelerde İstanbul konulu dersler verilmesini desteklemek, e) İstanbul konulu yazıların yayınlanmasına destek olmak, Türkiye’de İstanbulun tarihine ve kültürüne odaklanacak olan hakemli dergi çıkarmak, f) Yerli ve yabancı, Türkiye içinden ve dışından daha geniş bir kitleye İstanbul hakkında bilgi verilmesinin ve yayılmasının artmasına yardımcı olmak yer alıyor.

Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ
Sürdürülebilir turizm kapsamında, çevrenin korunması, çevre bilincinin geliştirilmesi, turistik tesislerin çevreye olan olumlu katkılarının teşvik edilmesi ve özendirilmesi amacıyla, çevreye duyarlı konaklama tesislerinin sınıflandırılmasına ve belgelendirilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlenmesi amacıyla Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Tebliğ, Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan Turizm İşletmesi Belgesi sahibi tesislerin, Çevreye Duyarlı Konaklama Tesisi Belgesi başvurularını, başvuru için istenilen belgeleri, başvuruların değerlendirilmesini, çevreye duyarlı konaklama tesislerinin standartlarını ve sınıflandırma çalışmalarına ilişkin usul ve esasları kapsıyor. Ayrıntılı bilgi için bkz.

POYD'dan Motivasyon ve Bilinçaltı Semineri
Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği(POYD) tarafından 10 Eylül 2008 Çarşamba günü Porto Bello Resort Otel'de motivasyon ve bilinçaltı semineri düzenlendi.70 kişinin katıldığı seminerde şu konular işlendi: "Bilinçaltımızı tanıma ve Etkin Kullanabilme", "Düşüncelerimizi Yönlendirerek Hayatımızda Neleri Değiştirebiliriz, "MIŞ" Gibi yaşamak, Bilinçaltımıza Etkileri", "Neden HARİKAYIM&SÜPERİM ve Neden olmam gerekiyor?", "Negatif ve Pozitif Düşüncelerin Hayatımızdaki Etkileri", "İçimizdeki Buzdağları ve bu durumun fizyolojimize etkisi", "İletişim Kanalları, Görsel – İşitsel – Kinestetik İnsanlar ve Özellikleri", "Negatif Düşüncelerimizden ve Geçmişin Acılarından Ku rtulma teknikleri" ve "Pozitif Düşünce Sanatı".

TAMAMLANAN TEZ CALIŞMALARI (Bölüm sorumlusu: Hatice GÜCLÜ)

Aciklama: "Tamamlanan Tez Calismalari" ve "Devam Eden Tez Çalismalari" bölümleri, Kasim 2005 tarihinden itibaren Hatice GÜCLÜ NERGIZ tarafindan hazirlanmaktadir. Tez calismalari ile ilgili duyurularinizi"hguclu@anadolu.edu.tr" veya hguclu@adu.edu.tr" adresine göndermenizi bekliyoruz. Tamamlanan tez calismalarinin özleri Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi'nin izleyen sayisinda yayimlanmaktadır.

 


Hatice YILMAZ 
Turizm Çeşitlendirmesi Kapsamında Ekoturizmin Ürünü Olarak Tatil Çiftlikleri: Türkiye'deki Tatil Çiftliklerine Yönelik SWOT Analizi
Doktora Tezi
Danışman: Prof. Dr. H. Rıza AŞIKOĞLU
Afyonkarahisar: Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Kabul tarihi: Ağustos 2008

Emine Dilşad TATAR
Bilgi Teknolojilerindeki Gelişmelerin Seyahat Acentalarına Yansımaları ve Bir Alan Araştırması
Yüksek Lisans Tezi
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Lütfi ATAY
Çanakkale: Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Kabul tarihi: Temmuz 2008

Tuba ORHAN
Uzundere İlçesi ve Yakın Çevresinin Ekoturizm Potansiyelinin Belirlenmesi ve Sınıflandırılması
Yüksek Lisans Tezi 
Danışman: Doç. Dr. Faris KARAHAN
Erzurum: Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 
Kabul tarihi: Ağustos 2008

LİNKLER

www.turizmgazetesi.com

Anatolia: Turizm Arastirmalari Dergisi

Anatolia: International Journal of Tourism and..

Detay Yayincilik

www.ehotelbuild.com/tr

http://www.turizmhabercisi.com

http://www.turizmhaberleri.com

Resort Academy

www.turizmforumu.net

http://www.ftnnews.com

www.turizmdosyasi.com

http://www.otelcionline.com

Bibta Veri Bankası

http://www.turkiyeturizm.com

http://www.gulersoy.net

IV. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi

http://www.sihirlitur.com.

http://www.turizmdebusabah.com

http://www.turizmdekariyer.com

http://www.medikongre.com

Duyurulmasini istediginiz haberleri ve Akademik Turizm Bulteni duyuru listesi icin e-posta adresi EKLEME/SILDIRME isteklerinizi nkozak@anadolu.edu.tr adresine bildiriniz.

         

Mission News Theme Compete Themes tarafından yapılmıştır.