Ağustos 2016 (17/8)

Akademik Turizm Bülteni
AYLIK ULUSAL TURİZM AKADEMİK HABER BÜLTENİ
Yıl: 17, Sayı: 8, Ağustos 2016
Arşiv (2000-2016) için tıklayınız: http://www.anatoliajournal.com/turizmbulteni
Hazırlayan: Nazmi KOZAK
Anadolu Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Yunusemre Kampusu, 26470 Eskişehir
HABERLER
 
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi'nin yeni sayısı çıktı
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi'nin yeni sayısı (Cilt 27, Sayı 1, 2016) çıktı. Derginin yeni sayısında yedi make, üç turizm akademisleni portresi, beş konferans notu, rekreasyon araştırmaları ile tez özetleri yer alıyor. Ayrıntılı bilgi için bkz.
 
www.turizmgazetesi.com taşındı
1999 yılından bu yana yayımlanan ülkemizin en eski online turizm haberleri portalı www.turizmgazesi.com taşındı. www.turizmgazetesi.com İstanbul, Cağaloğlu'ndaki yeni yerine taşındı. Ayrıntılı bilgi için bkz.
 
Anatolia An ınternational Journal of Tourism and Hospitality Research'in yeni sayısı çıktı
Francis and Taylor yayıncılık firması tarafından yayımlanan Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research'in yeni sayısı (Cilt 27, sayı 3, 2016) çıktı. Derginin bu sayısında "Emerging topics in niche tourism, the hospitality industry, and online consumer behaviour" konusunda hazırlanmış altı makale ve bir araştırma notu yer alıyor. Ayrıntılı bilgi için bkz.
 
Lisansüstü Öğrenci Alımı
Kırklareli Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği ABD lisansüstü programa 20 öğrenci alınacaktır. Detaylı bilgi için bkz.
 
Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi'nin makale kabul uygulamalarında değişiklik
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi’nin Cilt 27, Sayı 1 sayısından itibaren bir dizi değişikliğe gidildi. Söz konusu değişikler şu şekilde:
1. Editör Kurulu Üyeleri (eski adıyla yayın kurulu) genç akademisyenlerin önünü açacak şekilde 1/3 oranında güncellendi. Güncellenme işleminin üçer yıllık dilemlerde yapılması kararlaştırıldı. 2. Makalelerdeki sözcük sayısı 5.000 sözcük ile sınırlandırıldı. 3. Her makalede yer alacak tablo sayısı beş (5) ile sınırlandırıldı. 4. Makale başlığının en fazla 50 karakter olmasına karar verildi. 5. Kaynakça sayısında da sınırlama getirildi. Kaynakça sayısının en az 20, en fazla 50 olmasına karar verildi. 6. Yazarların standart özgeçmiş bilgileri ile fotoğraflarına yer verilmeye başlandı. 7. Derginin kapak düzeninde değişikliğe gidildi. 8. İç sayfalarda yer alan yazıların formatlarında birtakım düzenlemeler yapıldı. 9. Söz konusu düzenlemelerden yazarları ilgilendiren kısımlara uymayan çalışmaların değerlendirilmeye alınmamasına karar verildi.
 
Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'nın Akşehir sergisi
7. Uluslararası Turizm Karikatürleri Yarışması'nın ikinci sergisi 57. Nasrettin Hoca Şenlikleri Kapsamı'nda 6-10 Temmiz 2016 tarihleri arasında Akşehir'de açıldı. Selçuk Üniversitesi Nasrettin Hoca Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin işbirliğinde hazırlanan sergide 46 eser sergilendi. Ayrıntılı bilgi için bkz.
 
Anatolia Akademisi Konferansları'nın web sayfası yenilendi
Anatolia Akademisi etkinlikleri kapsamında yer alan "Anatolia Akademisi Konferansları"nın web sayfası güncellendi. Etkinliklerin web sayfasında gerçekleşen etkinliklerle ilgili bilgiler ve fotoğraflar yer alıyor. Ayrıntılı bilgi için bkz.
 
Anatolia Turizm Eğitimine Hizmet Ödülleri'nın web sayfası yenilendi
Anatolia Turizm Eğitimine Hizmet Ödülleri'nin web sayfası yenilendi. Turizm eğitimi ve araştırmalarına katkıda bulunmuş kişilere teşekkür içeriğinde verilen ödüllerle ilgili bilgilerin yer aldığı web sayfasında ödül alanların fotoğrafları ile özgeçmişleri ve kendileri hakkında hazırlanmış yazıları linkler yer alıyor. Ayrıntılı bilgi için bkz.
 
Foodways and Identity, Conference on Food and Drink Traditions
Foodways and Identity, Conference on Food and Drink Traditions [Mutfak Kültürleri ve Kimlik, Yeme İçme Gelenekleri Konferansı] 4-8 Aralık 2017 tarihlerinde Kopenhag, Danimarka’da gerçekleşecektir. Son özet gönderim tarihi 30 Nisan 2017 olan konferans hakkında detaylar için bkz.
 
IX. International Congress on Hazelnut
IX. International Congress on Hazelnut [IX. Uluslararası Fındık Kongresi] 15-19 Ağustos 2017 tarihlerinde Samsun’da gerçekleşecektir. Son özet gönderim tarihi 1 Nisan 2017 olan kongre hakkında detaylı bilgi için bkz.
 
Adnan Menderes Üniversitesi Türk ve Dünya Mutfakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'nde değişiklik
Adnan Menderes Üniversitesi Türk ve Dünya Mutfakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği'nin 5'inci maddesi aşağıdaki gibi değiştirildi. "Anadolu, Türk ve dünya coğrafyasında yaşayan mutfak kültürlerinin kökenlerini, besin üretim, hazırlama ve koruma yöntemlerini, yiyecek ve içecek çeşitlerinin derlenmesini, sınıflandırılmasını, derlenen yiyecek ve içeceklerin reçetelendirilip adların standartlaştırılmasını, geçmişten günümüze gelinceye kadar geçirdiği değişimleri ve çevre kültürlerle etkileşimlerini araştırmak ve karşılaştırmalar yapmak; yiyecek ve içeceklerin tüketim ve dağıtım süreçlerini, mutfak düzenini, mutfakta kullanılan araç-gereçleri tüm boyutları ile ortaya çıkarmak; UNESCO tarafından belirlenen ve Somut Olmayan Kültürel Miras olarak tanımlanan, mutfak kültürü etrafında ortaya çıkan davranış biçimleri, alışkanlıklar, ritüeller, inançlar, kimlikler, pratikler ve mesleklerle ilgili çalışmalar yapmak ve bir turizm unsuru olarak gastronomi incelemeleri çalışmalarında bulunmaktır.”
 

TAMAMLANAN TEZ ÇALIŞMALARI (Bölüm Sorumlusu: Hatice Güçlü)
Açıklama: "Tamamlanan Tez Calişmalari" ve "Devam Eden Tez Calişmaları" bölümleri, Kasım 2005 tarihinden itibaren Hatice GÜCLÜ NERGıZ tarafindan hazırlanmaktadır. Tez calışmaları ile ilgili duyurularınızı "hguclu@anadolu.edu.tr" adresine göndermenizi bekliyoruz. Tamamlanan tez calışmalarının özleri Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi'nin izleyen sayısında yayımlanmaktadır.
 
Hulusi BİNBAŞIOĞLU
Turizm Sektöründe Tüketicilerin Mobil Teknoloji Kabulüne İlişkin Bir Araştırma
Doktora Tezi
Malatya: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Doç. Dr. Mevlüt TÜRK
Kabul tarihi: Nisan 2016
 
Emel ADAMIŞ
Otel İşletmelerinde Çalışanların Psikolojik Sözleşme Algısının İş Tatminine Etkisinde Duygusal Zekânın Rolü: Ulusal Bir Otel Zinciri Örneği
Doktora Tezi
Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Doç. Dr. Ekrem TUFAN
Kabul tarihi: Haziran 2016
 

Aşağıdaki tezler https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp (Erişim Tarihi: 19.07.2016) adresinden alınmıştır.

Levent Selman GÖKTAŞ
Şanlıurfa ve Konya İllerinin İnanç Turizmi Potansiyelleri ve Halkın İnanç Turizmine Bakışı Açısından İki İlin Karşılaştırılması
Yüksek Lisans Tezi
Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Mehmet SAĞIR
Kabul tarihi: Mart 2016
 
Nasim ROUYGARI
Turizm Uydu Hesapları (Tsas) Yöntemi (Erzurum Ölçeğinde Bir Uygulama)
Yüksek Lisans Tezi
Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Doç. Dr. Gökalp Nuri SELÇUK
Kabul Tarihi: 2016
 
Zozan OĞUZ
Yerel Değerlerin Turizm Ürününe Dönüştürülmesinde Coğrafi İşaretlerin Kullanımı: Siirt İli Örneği
Yüksek Lisans Tezi
Mardin: Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Lokman TOPRAK
Kabul Tarihi: 2016
 
Aishan ZULIPIYAMU
Çin Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki Doğal ve Kültürel Zenginliklerin Turizm Açısından İncelenmesi
Yüksek Lisans Tezi
Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Danışman: Prof. Dr. Said KINGIR
Kabul Tarihi: 2016
 
Levent CAN
Termal Turizmin Temel Sorunlarına İlişkin Yöneticilerin Görüş ve Değerlendirmelerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma
Yüksek Lisans Tezi
İstanbul: Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Doç. Dr. Ceylan Gazi UÇKUN
Kabul Tarihi: 2016
 
İsmet GÜNEY
Turizm Alanlarının Yaşam Döngüsü Üzerine Bir Araştırma: Kuşadası Örneği
Yüksek Lisans Tezi
Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Prof. Dr. Mehmet SOMUNCU
Kabul Tarihi: 2016
 
Beyza HATIRNAZ
Ayder'in Sürdürülebilir Turizm Kalkınması Sürecinin Turizm Paydaşları Tarafından Değerlendirilmesi
Yüksek Lisans Tezi
Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Prof. Dr. Cevat TOSUN
Kabul Tarihi: 2016
 
İsa Serhan CİHANGİR
Termal Turizm Potansiyelinin Bölgesel Kalkınmada Ekonomik Rolü: Ilgın Termal Tesislerinde Bir Uygulama
Yüksek Lisans Tezi
Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yasin BİLİM
Kabul Tarihi: 2016
 
İsa SATAR
Türkiye'de Sürdürülebilir Turizm Açısından Sertifikasyon: Yeşil Yıldız ve Yeşil Anahtar Uygulamaları
Yüksek Lisans Tezi
Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Doç. Dr. Saniye Gül GÜNEŞ
Kabul Tarihi: 2016
 
Ömer Ceyhun APAK
Kış Turizmine Katılan Yerli Turistlerin Tüketici Davranışları Üzerine Bir Araştırma: Kayseri Örneği
Yüksek Lisans Tezi
Karabük: Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Nurettin AYAZ
Kabul Tarihi: 2016
 
Nermin GÜR ÇAĞLAR
Sağlık Turizminde İçsel Pazarlama Uygulamalarının Hizmet Kalitesine Etkisi 
Yüksek Lisans Tezi
Ankara: Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Neriman Gonca GÜZEL ŞAHİN
Kabul Tarihi: 2016
 
Ferhat ŞEKER
Turizm Talebini Etkileyen Faktörlerin Analizi: Akdeniz Çanağı Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma
Yüksek Lisans Tezi
Mersin: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Doç. Dr. Kamil UNUR
Kabul Tarihi: 2016
 
Doğu BARANAYDIN
Turistik Ürün Çeşitlendirmesi Kapsamında Karanlık Turizm: Yerel Turistlere Yönelik Bir Araştırma
Yüksek Lisans Tezi
İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Danışman: Yrd. Doç. Dr. Özgür Devrim YILMAZ
Kabul Tarihi: 2016

 
LİNK
İŞBİRLİĞİ
Ekteki linkler isbirligi anlasmalari kapsaminda yayimlanmaktadir.
Link isbirligi icin nkozak@anadolu.edu.tr adresine yaziniz.