Ana Sayfa Cilt 28, Sayı 1, Bahar 2017

HAKEM DENETİMLİ MAKALELER

1Turizm Alanındaki Nitel Araştırmaların Güvenirlik ve Geçerlik Ölçütleri Kapsamında Değerlendirilmesi
Sinan ŞENER Volkan BAHÇECİ Hümeyra DOĞRU Zehra Gökçe SEL Mehmet ERTAŞ Seren SONGÜR Özkan TÜTÜNCÜ
Sayfalar : 07 - 26
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
2Turizmin Yerel Ekonomik Etkilerinin Belirlenmesi: Marmaris Otelcilik Endüstrisi Örneği
Mustafa TERZİOĞLU Ummuhan GÖKOVALI
Sayfalar : 27 - 38
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
3Foça Club Med Tatil Köyü: Tarihçesi Özellikleri ve Türkiye Turizmi için Sonuçları
Metin KOZAK Yeşim COŞAR
Sayfalar : 39 - 57
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
4İstismarcı Yönetici Algısının Kaytarma Üzerindeki Etkisinde Duygusal Tükenmenin Aracılık Rolü: Otel İşletmelerinde Bir İnceleme
Emre SEZİCİ Ömer Zafer GÜVEN
Sayfalar : 58 - 68
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
5Uçuş Deneyiminde Müşterilerarası Etkileşimler: Kritik Olaylar Tekniği İle Bir Durum Analizi
Meltem CABER
Sayfalar : 69 - 80
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
6Turizm Destinasyonlarında Restoran Biçimleşmeleri: Kapadokya Bölgesi Üzerine Nitel Bir Araştırma
Gökhan YILMAZ Bahattin ÖZDEMİR
Sayfalar : 81 - 95
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
7Kültürel Farklılıkların Yönetimi Sürecinde Kültürel Zekânın Etkinliği
Nur KULAKOĞLU DİLEK Cafer TOPALOĞLU
Sayfalar : 96 - 109
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

SEÇME ÇEVİRİ MAKALE (Editör: Gürel Çetin)

8Turizm Terörizm ve Siyasi İstikrarsızlık
Sevil F. SÖNMEZ Türkçeye çevirenler: Ayşegül ACAR Ozan ATSIZ
Sayfalar : 110 - 137
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

REKREASYON İNCELEMELERİ ♦ Editör: Özkan Tütüncü

9Rekreasyon Alanında Kurumsallaşma Sürecinin Yeniden Değerlendirilmesi
Özkan TÜTÜNCÜ
Sayfalar : 138 - 142
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

TÜRK TURİZM TARİHİNDEN (Editör: Mehmet Özdemir)

10Türk Turizm Tarihinde Bir Büyük Usta: Selahattin Çoruh
Mehmet ÖZDEMİR
Sayfalar : 143 - 152
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

TÜRK TURİZM ARAŞTIRMACILARI ♦ Editör: Metin Kozak

11Bülent Ağaoğlu: Bir “Ahir Zaman” Şövalyesi
Nazmi KOZAK
Sayfalar : 153 - 163
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
12Türkiye Turizm Ana Politikalarının Öncüsü: İhsan Çetin
Arzu TURAN
Sayfalar : 164-169
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
13Muhsin Zekai Bayer: Milli Parklar ve Turizm Dostu
Nihan YENİLMEZ ARPA
Sayfalar : 169-179
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
14Ankara Otelcilik Okulu’nun Efsane Müdürü: Yunus Aslan
Arzu TURAN
Sayfalar : 180-186
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

ETKİNLİKLERİMİZ (Editör: Nazmi Kozak)

15Araştırma Yöntemleri Semineri (2002–2017): Başlangıcından Bugüne Bir Seminerin Anatomisi
Nazım KÖRÜKÇÜ
Sayfalar : 187 - 199
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

TURİZM ARAŞTIRMA PROJELERİ ♦ Editör: Hatice Güçlü Nergiz

16Trakya Turizm Rotası
Yrd. Doç. Dr. Nilüfer VATANSEVER TOYLAN
Sayfalar : 200 - 202
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

ETKİNLİK NOTLARI ♦ Editör: Osman Güldemir

1713. Araştırma Yöntemleri Semineri
Leyla ŞİŞİK
Sayfalar : 203-203
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
18II. Uluslararası Gastronomi Kongresi İzmir’in Ardından…
Burak MİL
Sayfalar : 204-206
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

DERGİ TOPLU OLARAK

19Dergi
Editör
Sayfalar : 208
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)