Ana Sayfa Cilt 28, Sayı 2, Güz 2017

HAKEM DENETİMLİ MAKALELER

1Turizm Kentlerinde Ekonomik Farklılaşma ve İlgili Çeşitlilik
Hilal ERKUŞ-ÖZTÜRK
Sayfalar : 215 - 226
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
2Rekreasyon Faaliyetlerine Katılan Kişilerin (Rekreasyonistlerin) Örtük Liderlik Algıları
Meryem AKOĞLAN KOZAK Çağdaş AYDIN Ceren AYDIN
Sayfalar : 227 - 243
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
3Uluslararası Turizm ve Uluslararası Barış: Rusya Federasyonu’ndan Türkiye’ye Ziyaretçi Akımı Örneği 1992-1999
Ali BAŞARAN Atay AKDEVELİOĞLU
Sayfalar : 244 - 256
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
4İkinci Konutların Sosyo-Kültürel Etkilerine Yönelik Yerel Halkın Tutumları: Yalova-Çınarcık Örneği
Ayşe OKUYUCU Mehmet SOMUNCU
Sayfalar : 257 - 268
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
5Turizm ve Şehir Vergisi: Kuramsal Bir Analiz ve Türkiye Üzerine Öneriler
Mustafa DOĞAN
Sayfalar : 269 - 280
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
6Mükemmeliyetçiliğin İş Performansına Etkileri: Aşçılar Üzerine Bir Araştırma
Serdar EREN Ebru GÜNLÜ KÜÇÜKALTAN
Sayfalar : 281 - 292
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
7Web Sitesi Hizmet Kalitesinin Müşteri Memnuniyetine Etkisi
Özge KOCABULUT Tahir ALBAYRAK
Sayfalar : 293 - 303
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

SEÇME ÇEVİRİ MAKALE ♦ Editör: Gürel Çetin

8Moleküler Gastronomi Bilimsel Bir Disiplin NbN Mutfak Bir Sonraki Mutfak Eğilimidir
Herve This / Türkçeye Çevirenler: Şehnaz Demirkol İbrahim Çifçi
Sayfalar : 304 - 314
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

REKREASYON İNCELEMELERİ ♦ Editör: Özkan Tütüncü

9Yaşlılık ve Rekreasyon
İpek AYDIN Özkan TÜTÜNCÜ
Sayfalar : 315 - 321
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

EDİTÖRE MEKTUP ♦ Editör: Çağıl Hale Özel

10Doktora Tezi Kapsamında Kuşadası-İstanbul-Antalya ve Kapadokya’da Günübirlik Turlarda Gerçekleştirilen Katılımlı Gözlemlere İlişkin Notlar
Vedat ACAR
Sayfalar : 322 - 324
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

TÜRK TURİZM ARAŞTIRMACILARI ♦ Editör: Metin Kozak

11Şükrü Yarcan: Uygulamadan Teoriye Bir Turizm Akademisyeni
Gürel ÇETİN
Sayfalar : 325-329
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
12Şule Çetin Portresi: Bir Turizm Öncüsü
Sevda SAHİLLİ BİRDİR
Sayfalar : 329-334
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
13Akademik Turizm Yayıncılığı ve Hüseyin Yıldırım
Hasan GÜLSAÇAN
Sayfalar : 334-340
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
14Mehmet Altınay: Çok Yönlü Kişiliği Enerjisi ve Uzlaşmacı Yaklaşımı
Hasan KILIÇ
Sayfalar : 341-347
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

TURİZM ARAŞTIRMA PROJELERİ ♦ Editör: Hatice Güçlü Nergiz

15İkinci Konut Sahipliğinde İtme ve Çekme Faktörleri: Edremit Örneği
Proje Yürütücüsü : Prof. Dr. Cevdet AVCIKURT
Sayfalar : 348
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

ETKİNLİK NOTLARI ♦ Editör: Osman Güldemir

16Uluslararası İki Önemli Bilimsel Etkinliğin Ardından…
Emre Ozan AKSÖZ
Sayfalar : 349-350
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
17III. Turizm Şurası
Tolga Fahri ÇAKMAK
Sayfalar : 351
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)
18IV. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları ve IV. Rekreasyon Araştırmaları Kongreleri’nin Ardından…
Ceyhun UÇUK - Oya ÖZKANLI
Sayfalar : 352-353
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)

DERGİ TOPLU OLARAK

19Dergi
Editör
Sayfalar : 358
Öz | Abstract | Tam Metin (PDF)