Konferans Konuları

Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi ve Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research tarafından düzenlenen konferanslar;

 • Araştırma mantığı,
 • Araştırma nedir, niçin yapılır?
 • Bilim etiği,
 • Bilim felsefesi,
 • Bilimsel araştırma düzeni,
 • Bilimsel dil ve anlatım,
 • Bilimsel dergi editörlüğü ve hakemlik,
 • Etnografik araştırma,
 • Nitel ve nicel araştırma yaklaşımları,
 • Lisansüstü tez danışmanlığı,
 • Turizm teorisi,
 • Türkiye'de akademik/bilimsel dergiler,
 • Uluslararası dergilere makale hazırlama ve önerme süreci,
 • Yöntem felsefesi, vb.

Konferanslar yukarıda sıralanan konuların biri veya ilgili konulardan oluşabilecektir.