26 Kasım 2015 – Nevşehir

26-11-2015b

Konu: Bilimsel Çalışmaların Raporlanması

Konuşmacı: Prof. Dr. Nazmi Kozak, Anadolu Üniversitesi

Katılımcılar: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Yüksek Lisans ve Doktora Programı Öğrencileri

Yer: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi

Tarih: 26 Kasım 2015