Logo

Online Ders Arşivi

Akademik Yazımda Temel Kurallar

Prof. Dr. Metin Kozak

06 Ekim 2020, Salı

Araştırma Mantığı

Prof. Dr. Asker Kartarı

13 Ekim 2020, Salı

Pandeminin Sosyolojisi

Prof. Dr. Muammer Tuna

03 Kasım 2020

Bilimsel İletişimde Dergilerin Yeri ve Önemi

Prof. Dr. Nazmi Kozak

11 Kasım 2020

An Editor’s Observations During the Pandemic

Prof. Dr. Cathy Hsu

17 Kasım 2020

Proje Yazımı

Prof. Dr. Songül Sallan Gül

01 Aralık 2020

Modern Bilim Tarihinin Kaynakları

Prof. Dr. Doğan Göçmen

15 Aralık 2020

Eleştirel Araştırma: Ne, Niçin, Nasıl ve Kim?

Prof. Dr. Atila Yüksel

22 Aralık 2020

Söylem İçerik Analizi

Doç Dr Burcu Şentürk

13 Ocak 2021

The Future of Tourism Studies

Prof. Dr. Muzaffer Uysal

19 Ocak 2021

Yapısal Geçerlik Analizi

Prof. Dr. Özkan Tütüncü

03 Şubat 2021

Nitel Veri Analizi

Prof. Dr. Belkıs Kümbetoğlu

09 Şubat 2021

Shifting away from twelve pervasively bad to …..

Prof. Dr. Arch Woodside

16 Şubat 2021

Nicel Tekniklerden Nitel Tekniklere

Prof. Dr. Nilgün Çelebi

2 Mart 2021

SPSS ve Mantığı

Prof. Dr. Fatma Lorcu

09 Mart 2021

Sosyal Bilim Felsefesi

Prof. Dr. Nadir Suğur

24 Mart 2021

Antik Yunan’da Bilim

Prof. Dr. Kemal Yelekçi

06 Nisan 2021

İslam Dünyası’nda Bilim (762 – 1250)

Prof. Dr. Yavuz Unat

13 Nisan 2021

Eğitimde Büyük Değişim ve Gidişatlar

Prof. Dr. Kadriye O. Lewis

20 Nisan 2021

Uluslararası Dergilere Makale Hazırlama ve Önerme Süreci

Prof. Dr. Osman M. Karatepe

27 Nisan 2021

R Yazılı ile Veri Bilimine Giriş

Prof. Dr. Özlem İlk (Dağ)

04 Mayıs 2021

Cumhuriyet Dönemi’nde Türkiye’de Bilim

Doç. Dr. İnan Kalaycıogulları

11 Mayıs 2021

Osmanlılar’da Bilim

Prof. Dr. Yavuz Unat

18 Mayıs 2021

Türk Üniversite Tarihi

Doç Dr Bekir Sıddık Gür

25 Mayıs 2021

Online Panel Arşivi

Bilimsel Araştırmalarda Konu Seçimi (Olur mu?)

Moderatör: Prof. Dr. Göknil Nur Koçak
Prof. Dr. İnci User, Prof. Dr. Nazmi Kozak, Prof. Dr. Aslıhan Aykaç Yanardağ, Prof. Dr. İsmet Doğan

4 Kasım 2020

Turizmde Dijital Devrim Eğitim, Araştırma ve Sektör Açısından Bir Değerlendirme

ModeratörProf. Dr. Metin Kozak
Prof. Dr. Atila Yüksel, Prof. Dr. Nazmi Kozak, Prof. Dr. Göknil Nur Koçak, Prof. Dr. Özkan Tütüncü

27 May 2020

Doktora Süreci: Beklentiler-Deneyimler-Çıktılar

ModeratörProf. Dr. Metin Kozak
Ahmet Uşaklı, Ceren Aydın, Demet Ceylan, Fatih Günay, Gözde Türktarhan, Gönül Akın, Yeliz Güler

4 Haziran 2020

Lisansüstü Öğrenci Danışmanlığı

Moderatör: Prof. Dr. Metin Kozak
Prof. Dr. Beykan Çizel, Prof. Dr. Leyla Şentürk Özer, Prof. Dr. Kemal Birdir, Prof. Dr. Ebru Günlü Küçükaltan,

27 Ekim 2020

Turizm Araştırmalarına Disiplinlerarası Yaklaşımlar

Moderatör: Prof. Dr. Meryem Akoğlan Kozak
Prof.Dr. Hilal Erkuş, Prof. Dr. Erdoğan Koç, Prof. Dr. Ozan Bahar, Prof. Dr. E. Didem Evci Kiraz

29 Aralık 2020

Sosyal Bilimlerin Geleceği

Moderanatör: Prof. Dr. Asker Kartarı, Katılanlar: Prof. Dr. Serpil Aygün Cengiz, Prof. Dr. Ali Osman Gündoğan, Prof. Dr. Kemal Yakut,, Prof. Dr. Kemal Yakut, Prof. Dr. Abbas Türnüklü.

26 Ocak 2021

Türkiye’de Bilimsel/Akademik Dergiler

Moderatör: Prof. Dr. Nazmi Kozak. Panelistler: Prof. Dr. Orhan Yılmaz, Prof. Dr. Mustafa Aydın, Dr. Öğr. Üyesi Nermin Çakmak, Prof. Dr. Erdem Yılmaz, Prof. Dr. Cem Uzun.

23 Şubat 2021

Dünyada Turizm Eğitimi

Moderatör: Prof. Dr. Metin Kozak, Konuşmacılar: Prof.Dr. Murat Hançer,  Prof. Dr. Hasan Kılıç,  Doç.Dr. Deniz Küçükusta, Dr. Ali Bavik.

30 Mart 2021