Amaç

Anatolia Akademisi Konferansları ile ülkemizde sayıları her geçen gün artan turizmle ilgili yüksek lisans ve doktora programlarına devam eden öğrencilerin bilgi ve deneyim becerilerinin geliştirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır (Sosyal bilimlerin diğer alanlarından gelecek talepler de dikkate alınacaktır).

Konferanslar alanında uzman, deneyimli, ulusal ve uluslararası alanda tanınan akademisyenlerce ilgili kurumlarda gerçekleştirilecektir. Seminerlerin hiçbir ticari bir niteliği olmayıp, konferans talebinde bulunan kurumların konferansı verecek öğretim üyesinin/üyelerinin ulaşım, konaklama ve yeme-içme giderlerini karşılaması gerekmektedir.

Anatolia Akademisi Konferansları‘na başvurular bölüm, program veya kurum yönetimleri yolu ile yapılabileceği gibi, yüksek lisans veya doktora dersini okutan akademisyenlerce de yapılabilir. Gelecek konferans talepleri, ilgili öğretim üyesinin uygunluk durumuna göre sırayla değerlendirilecektir.