Kongre’ye Davet

Kongre’ye Davet
Bireylerin rekreasyonel ihtiyaçları ve boş zamanlarındaki artış, rekreasyon ile ilişkili olan bilim alanlarında ve endüstriyel faaliyetlerde gelişime ve çeşitlenmeye katkı sağlamaktadır. Söz konusu gelişim ve çeşitlenme, bu yıl dördüncüsünü düzenleyeceğimiz kongremizin multidisipliner doğasının daha farklı bilim alanlarıyla bü...
More