Ana sayfa

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansları

Akademik Turizm Eğitim Arama Konferansları Türkiye’de turizm alanında sürekliliği olan tek düşünce platformudur. İlki, 2009 yılında düzenlenen arama konferansları her seferinde turizm alanından farklı bir konuda gerçekleştirilmektedir. Şimdiye kadar düzenlenen 15 konferansta şu konularla ele alanmış ve elde edilen sonuçlar kitap olarak yayımlanmıştır:

 1. “Lisans Düzeyindeki Turizm Programları”,
 2. “Lisansüstü Düzeylerdeki (Yüksek Lisans ve Doktora) Turizm İşletmeciliği Programları”,
 3. “Disiplin Olarak Turizmin Bilimsel Konumu”,
 4. “Turizm Konulu Akademik Ders Kitapları,
 5. Turizm Alanında Doçentlik Sınavları: Disiplinlerarası Bir Alanda Niteliğin ve Başarının Ölçütleri Neler Olmalı?”
 6. “Rekreasyon Yönetimi ve Rekreasyon -Bölümlerinin Amacı ne Olmalı?”
 7. “Gastronomi Eğitimi Arama Konferansı”,
 8. “Turizmde Personel İstihdamı Akademi-Sektör İşbirliği (Seyahat Acentacılığı)”,
 9. “Turist Rehberliği Eğitimi”,
 10. “Örgün ve Yaygın Eğitimde Eko-Turizm Bilincinin Geliştirilmesi”,
 11. “Turizm Sektöründeki Krizin Kapadokya Eksenindeki Yönetimi”,
 12. “KKTC Turizminin Geçmişi, Mevcut Durumu ve Gelecekle İlgili Vizyonunun Belirlenmesi”,
 13. “21. Yüzyılda Turizm ve Otelcilik Eğitimi”,
 14. “Doğa Turizmi Arama Konferansı ve Pınarbaşı Çalıştayı”,
 15. “Turizm Fakültelerinin Akademik Yapılanması Nasıl Olmalıdır?”